Non-Surgical Face Lifting: Learn About the Doctor's Spider Web Technique (Örümcek A - Turkish)

Ameliyats?z estetik tekniklerin en iyi uygulay?c?s? olan Op. Dr. Bülent Cihantimur’un bizzat geli?tirmi? oldu?u Örümcek A?? Yöntemi, isim ve patent hakk? kendisine ait olan bir tekniktir.